Kurumsal

HAKKIMIZDA

Vekta aydınlatma uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ve deneyimli üretim kadrosu ile 5000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisinde faaliyet gösteren üretici bir firmadır. Vekta aydınlatma özellikle LED sistemleri konusunda aydınlatma sektörünün tüm gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Gerek Türkiye’de gerekse uluslararası platformda aydınlatma sektöründe birçok firmanın çözüm ortağı olmayı başardık. 

MİSYONUMUZ

Gelişen LED teknolojisi ile çevre dostu minimum enerji tüketimi ile maksimum verimi sağlayan uzun ömürlü modern aydınlatma armatürleri üreterek sektöre katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Üretici bir firma olarak tüm dünya genelinde güvenilir bir çözüm ortağı olmak ve aydınlatma sektöründe uluslararası bir marka olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

VEKTA AYDINLATMA olarak faal halde olduğumuz; “AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İMALATI VE SATIŞI” kapsamı dahilinde; 

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak, 
  • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak, 
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek, 
  • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak, 
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek, 
  • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak, 

kalite politikamızdır. 

Bu doğrultuda VEKTA AYDINLATMA olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

VEKTA AYDINLATMA olarak faal halde olduğumuz; “AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İMALATI VE SATIŞI” kapsamı dahilinde;

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek,
  • Faaliyetlerinde çevre ile ilgili hususlarda Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal zorunluluklara uymak,
  • Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
  • Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,

çevre politikamızdır.

Bu doğrultuda VEKTA AYDINLATMA olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.